Jiří Malec, Vedoucí lékař dětské oční ambulance

Oční klinika 2. LF UK a FN Motol

adresa

V Úvalu 84, 150 Praha 5
no offer